test
test

Meet- en Regeltechniek

Technisch Servicecoördinator - Woerden

Als Technisch Servicecoördinator bouw je mee aan het neerzetten van een professionele serviceorganisatie, inrichten van een service helpdesk en geven van technische ondersteuning aan...
Geplaatst op 07-10-2021
Referentie nr:#HRR07007

Technisch Adviseur/Sales Engineer Regeltechniek - Gorinchem

Als Technisch Adviseur/Sales Engineer Regeltechniek zorg je dat de innovatieve technische oplossingen en producten worden voorgeschreven door de installatieadviseur en bekend worden gemaakt aan...
Geplaatst op 07-10-2021
Referentie nr:#HRR07014

Software Engineer Regeltechniek - Zaltbommel

De Software Engineer GBS laat intelligente systemen samenwerken voor een aangenaam comfort en klimaatverblijven.
Geplaatst op 28-09-2021
Referentie nr:#HRR06975

Projectleider Regeltechniek - Leiden

Als je technisch uitgedaagd wilt worden als Projectleider Regeltechniek dan is dit de baan voor je. 
Geplaatst op 05-10-2021
Referentie nr:#HRR07002

Servicemanager Regeltechniek - Leiden

Als Servicemanager Regeltechniek geef je mede vorm aan de strategie van het bedrijf en ben je operationeel, tactisch en strategisch verantwoordelijk voor de serviceafdeling. 
Geplaatst op 04-10-2021
Referentie nr:#HRG06999

Sales Engineer Gebouwautomatisering - Amersfoort

Als Sales Engineer Gebouwautomatisering verzorg je maatwerk ontwerpen en offertes die technisch en inhoudelijk excellent zijn. 
Geplaatst op 30-09-2021
Referentie nr:#HRR06988

Servicetechnicus Meet- en Regeltechniek - Zaltbommel

Het realiseren van de uitvoering van projecten volgens de overeengekomen specificaties op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze.  
Geplaatst op 28-09-2021
Referentie nr:#HRR06976

Projectengineer GBS - Zaltbommel

De Projectengineer GBS ontwerpt en leidt GBS projecten van aanvraag tot inbedrijfstelling en oplevering. 
Geplaatst op 28-09-2021
Referentie nr:#HRR06973

Servicetechnicus Meet- & Regeltechniek - Sliedrecht

Als Servicetechnicus Meet- & Regeltechniek zorg jij dat de gebouwbeheerssystemen optimaal functioneren. Je onderhoud, maakt aanpassingen en lost storingen op. Reageer als deze uitdaging je...
Geplaatst op 23-09-2021
Referentie nr:#HRR06635

Projectengineer/Inbedrijfsteller Meet en Regeltechniek - Amsterdam

Als Projectengineer/Inbedrijfsteller Meet en Regeltechniek wordt je gewaardeerd om je wie je bent als collega en uiteraard ook vanwege je technische kennis en bijdrage om opdrachtgevers te...
Geplaatst op 21-09-2021
Referentie nr:#HRR06952

Meet- en Regeltechniek

Meet- en Regeltechniek is een breed vakgebied met vele toepassingen bij mensen, dieren, planten en elektrische apparaten. We beperken ons tot de meet en regeltechniek in de klimaatbeheersings-installaties, dat wil zeggen: de meet en regeltechniek van temperatuur en vochtigheid, het regelen van vloeistof- en volumestromen. In dit vakgebied wordt er vaak gesproken over ‘een proces’. Een regeltechnisch proces is een reeks handelingen die wordt uitgevoerd om tot een resultaat te komen. Een proces wordt vertaald in een blokschema welke bestaat uit: Input registreren – Verwerken – Output genereren.

De input is een grootheid uit de omgeving, zoals temperatuur, luchtvochtigheid, druk, hoeveelheid (niveau) of de hoeveelheid licht. Het registreren van de input gebeurt door een sensor (een opnemer). De opnemer zet de grootheid om in een elektrisch signaal dat wordt doorgegeven aan de verwerking.

De waarde van de input wordt vergeleken met een van tevoren ingestelde waarde =(normwaarde). Bij het genereren van de output wordt een apparaat aan of uitgeschakeld. Zo’n apparaat heet een actuator (een verwerker). Een actuator is bij voorbeeld een display van een thermostaat. De output is dan de temperatuur die je afleest. Het signaal van de verwerking kan ook zijn dat de actuator niets hoeft te doen. Dit gebeurt als de input en de normwaarde gelijk zijn.

Meten, sturen en regelen

Een thermometer wordt gebruikt om temperatuur te meten. De opnemer zet de temperatuur om in een spanning. De actuator (verwerker) zorgt dat de temperatuur te zien is op het display. In dit systeem wordt alleen gemeten en het resultaat wordt weergegeven. Zo’n systeem heet een meetsysteem. In een meetsysteem gebeurt niets met de output.

Een verwarmingsthermostaat is een voorbeeld van een stuursysteem. Hierbij wordt door verwerking van de input een gebeurtenis in werking gezet. Een verwarmingsthermostaat stel je in op een bepaalde temperatuur, de normwaarde. Een opnemer  in de thermostaat meet de input. En als de gemeten input (temperatuur) onder de normwaarde komt, dan stuurt de verwarmingsthermostaat een signaal naar de cv ketel. De cv ketel ‘reageert’ door de ventilator aan te zetten, de pomp gaat draaien, de gasklep in het gasblok opent, de (Piëzo) ontsteking geeft vonkjes en de het stromende gas in de brander zal ontvlammen. De warmte van het brandende gas verwarmt het stromende water in de warmtewisselaar. De radiatoren geven warmte af aan de ruimte. Als de temperatuur boven de normwaarde komt, dan schakelt de thermostaat de verwarmingsketel uit. Dit blijft onveranderd totdat de opnemer een te lage input (temperatuur) meet.

Het systeem meet dus de temperatuur en de verwerking wordt daardoor bijgesteld. Het veranderen van de input door gegevens uit de output heet terugkoppeling. Een meetsysteem met terugkoppeling heet een regelsysteem. Een meetsysteem zonder terugkoppeling heet een stuursysteem.

Het voorbeeld van de thermostaat en de verwarmingsketel is een regelsysteem met negatieve terugkoppeling: het apparaat gaat uit als de normwaarde wordt overschreden. Als de output onder de normwaarde komt slaat het apparaat weer aan. Een output die te hoog is die beïnvloedt de input negatief. In een blokschema: Input – input registreren – verwerken – output genereren – output

Een regelsysteem met een positieve terugkoppeling regelt tegenovergesteld: het apparaat gaat aan als de normwaarde wordt overschreden. Een regelsysteem met positieve terugkoppeling houdt zichzelf niet in evenwicht zoals een regelsysteem met negatieve terugkoppeling. Bij regelsystemen met positieve terugkoppeling versterkt de output de input. Hierdoor wordt de output steeds groter of steeds kleiner.

In de regeltechniek in gebouw gebonden installaties wordt gebruik gemaakt van gebouwbeheersystemen (GBS) van merken zoals Priva, Johnson Controls, Siemens en Honeywell. Zij ontwikkelen, produceren en verkopen hardware alsook software. De hardware bestaat uit veldapparatuur en die zit vol met opnemers en microprocessors (chips).

Wanneer de besturing van de technische installaties volledig is geautomatiseerd dan spreken we van een gesloten regelkring en gebouwautomatisering (GBA). Het proces loopt dan volgens van tevoren vastgestelde normen  en de acties gaan net zolang door totdat er volledig evenwicht bestaat tussen de gemeten waarden en de gewenste waarden.

Het Regeltechnische Werkproces

  1. Ontvangst van bestek en tekeningen van een technisch adviesbureau;
  2. Verkoop/ offertestadium met de selecties van de grote hardware;
  3. Engineering maakt een regeltechnische functionele omschrijving;
  4. Ontwerp en hardware selectie. Gedetailleerde specificaties, contact met adviesbureau over technische details. Maken van een omschrijving van regelkasten in/uitgangen, schema’s van de regelkasten. Controle van tekeningen;
  5. Deels uitbesteden van werk zoals het ontwerp van de regelkasten. Contact met de klant, adviseur en installateur;
  6. Controle op de functionele omschrijving. Programmeren van de software. Voorbereiding om de PLC’s te kunnen programmeren. Bestellen (SAP) van controllers, PLC’s, kleppen, motoren en veldapparatuur;
  7. Bezoeken van de projectlocatie, controle op de apparatuur en de het bestelde materiaal Contact met de installateur;
  8. De installateur gaat bekabelen, plaatst de opnemers, de motoren en de kleppen;
  9. Software inschieten, i/o testen, controle met testlijsten, oplossen van storingen Het regeltechnisch inregelen doe je samen met een inbedrijfsteller;
  10. Na fysieke gereed melding van de installateur – uitvoeren van testen aan de hand van de functionele regeltechnische omschrijving. Regeltechnische optimalisatie.
Solliciteren

Alle vacatures om naar de vacature pagina van HRM@WORK te gaan.

Contact
HRM@WORK
Heliumstraat 40
2718 SL Zoetermeer
T. 079-3631610
e-mail: info@hrmatwork.nl 
© Copyright 2021 HRM@WORK, All rights reserved.